Όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στιςς σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του Site.

Γενικοί κανόνες 

Σεβόμαστε την επιθυμία των χρηστών/πελατών μας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και της Διεθνούς νομοθεσίας, αποκλειστικά για τον σκοπό της βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων ή υποψήφιων πελατών μας καθώς και για προωθητικούς, ερευνητικούς, στατιστικούς λόγους και λόγους διασφάλισης ποιότητας. Ορισμένες μορφές επεξεργασίας είναι δυνατόν να ανατεθούν σε εξωτερικές ειδικευμένες εταιρείες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και λόγοι επεξεργασίας

Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ζητείται το email του χρήστη και η ρητή συγκατάθεσή του. Εκτός των newsletters, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις λίστες παραληπτών και για αποστολή άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν αποκλειστικά τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Στοιχεία κράτησης και τιμολόγησης
Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε τηλεφωνική ή ηλεκτρονική κράτηση ή κράτηση με άλλο τρόπο, συλλέγονται και διατηρούνται τα σχετικά δεδομένα που παρέχονται: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ατόμων, ημερομηνία και ώρα, αλλεργίες, προτιμήσεις θέσης κλπ.
Επίσης, διατηρούνται τα στοιχεία τιμολόγησης, όταν έχουν παρασχεθεί από τον πελάτη για την έκδοση τιμολογίου καθώς, ενδεχομένως, και τα ποσά κατανάλωσης από προηγούμενες επισκέψεις.

Ορισμένα από ανωτέρω δεδομένα ενδεχομένως να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς servers ή/και στο υπολογιστικό νέφος (cloud).

Χρήση των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για τις ακόλουθες χρήσεις κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη:

Eνημέρωση του χρήστη για τις δραστηριότητές της ιστοσελίδας μέσω αποστολής newsletters ή με άλλο πρόσφορο τρόπο
εμπορική προώθηση της ιστοσελίδας συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο
διασφάλιση ποιότητας, στατιστική ανάλυση, έρευνα ικανοποίησης πελατών και κριτικές για τις υπηρεσίες μας
Δεν πωλούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει . 

Τα δεδομένα είναι δυνατόν να φυλάσσονται σε ασφαλείς servers τρίτων στους οποίους θα έχει ανατεθεί η αποθήκευσή τους
Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να δοθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες που συμμορφώνονται με τον GDPR  αποκλειστικά στο πλαίσιο ανατεθείσας σε αυτούς εργασίας, όπως η διαχείριση της ιστοσελίδας μας  ή του λογισμικού κρατήσεων.
Προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να δοθούν στις αρμόδιες κρατικές αρχές όταν και όπως το απαιτεί ο νόμος
Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ανάκληση της άδειας χρήσης τους από το χρήστη.

Δικαιώματα του χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το info@mysantoriniguide.com  προκειμένου να διασταυρώσει την διατήρηση προσωπικών του δεδομένων και να ζητήσει την διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους. Μπορεί να διαγραφεί από τη λήψη newsletters ακολουθώντας το σύνδεσμο unsubscribe που βρίσκεται σε κάθε αποσταλθέν μήνυμα.